Spirituel Udviklings Samtale

To times sparrings -og udviklingssamtale

Din power!

Ligesom billedet af egetræet, er i frøet, er vejen til fuldførelsen af dine visioner i din superbevidsthed, og din opgave er at lytte til inspiration, intuition og fornemmelser samt at handle på disse, således skaber du et meningsfyldt og lykkeligt liv. Din underbevidsthed er den power der får tingene til at ske, og din underbevidsthed er som strømmen det løber i elkablerne, via elkablerne retter vi strømmer mod det strømmen skal producere. Hvis ikke vi havde strømmen i elkablerne ville strømmen løbe i alle mulige tilfældige retninger og gøre mere skade end gavn. Hvis ikke du konstant sætter retning på din power i din underbevidsthed, løber din power i alle mulige retninger og gør mere skade end gavn.

Det er umuligt at komme igennem dine udfordringer, så længe du tænker noget som; “han gjorde dette mod mig” , “hun gjorde dette mod mig” , “det samfundet gør går ud over mig” , “jeg mangler … ” , “jeg savner … ” o.s.v.

Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om sparring, undervisning eller healing på info@egstrup.dk eller tlf. 50131300

Tanker og livssituation!

Du kan ikke have én form for tankegang og en anden form for ydre omstændigheder. Det betyder, at du ikke kan ændre dine ydre omstændigheder, med nuværende tankegang, på samme måde som at du kan ikke lægge et tomatfrø i god jord, vande det, og ikke opleve at frøet ændre sig og skaber en tomatplante. En vigtig pointe er således: Hvis du ændre din tankegang, vil dine forhold også ændre sig – din krop vil ændres, dit daglige arbejde eller aktiviteter vil ændre sig, dit hjem vil ændre sig, helt dit livs-situation vil ændres – for om du sædvanligvis er glad, fornøjet og lykkelig eller bekymret og ængstelig, afhænger helt af kvaliteten af dine tanker. Det står skrevet; “det, som går ud af min Mund: det skal ej vende tomt tilbage, men udføre, hvad mig behager, og fuldbyrde Hvervet, jeg gav det”.

Praktisk information
Samtalen kan foregå via Skype, FaceTime, Hangout eller telefon. Samtalen kan lægges inden for tidsrummet 10:00 til 20:00.

Pris kr. 1950,-