Vælg en side

mentorforløb

 

Ligesom billedet af egetræet findes i frøet, er vejen til fuldførelsen af dine visioner i din superbevidsthed, og din opgave er at lytte til inspiration, intuition og fornemmelser samt at handle på disse, således skaber du et meningsfyldt og lykkeligt liv. Din underbevidsthed er den power der får tingene til at ske, og din underbevidsthed er som strømmen det løber i elkablerne, via elkablerne retter vi strømmer mod det strømmen skal producere. Hvis ikke vi havde strømmen i elkablerne ville strømmen løbe i alle mulige tilfældige retninger og gøre mere skade end gavn. Hvis ikke du konstant sætter retning på din power i din underbevidsthed, løber din power i alle mulige retninger og gør mere skade end gavn.

Kun få mennesker er klar til virkelig at bryde fri, for virkelig at bryde fri indeholder for det meste smerte på rejsen. Dig der virkelig ønsker at være fri, vil acceptere dette som en nødvendighed.

Som jeg også skriver i e-bogen Bryd Fri, så oplever alle mennesker et liv, der er en nøjagtig kopi af det de indeholder. De indespærrede emotioner (det du indeholder), er energi i bevægelse der er fastholdt, fastholdt i en overbevisningen som det enkelte mennesker har gjort sandt.

Derfor er det billede du oplever på universets skærm (dit liv) skabt af dig selv, via de overbevisninger du har valgt. Nogle vil måske her udtrykke, men Søren jeg har ikke selv valgt mine overbevisninger, de er blevet programmeret i mig gennem samfundet samt mine forældre etc., og jeg vil sige ‘ja’, sådan kan man godt se på det, indtil det står helt klart at det altid er én selv, der har det fulde ansvar.

Først når mennesker selv tager ansvaret for deres liv, kan de virkelig gøre noget og ændre det, om det så er til en bedre position i livet, ud af en sygdom eller af med en lidelse. Det er en ny form for tænkning der skal til, for tanker skaber, og bliver over tid det mennesker oplever i deres verden.

– hvis du tror at verden er sted hvor der findes mennesker som kan skader dig på mange forskellige områder, så er det denne verden der vil blive reflekteret tilbage til dig.
– hvis du tror at verden er et sikkert og venligt sted, fyldt med venlige og hjælpsomme mennesker med uendelige muligheder, så er det denne verden der vil blive reflekteret tilbage til dig.

Dit liv er en serie af oplevelse, som alle ud-strømmer fra dit indre, og din reaktion på disse oplevelser, skaber dine næste oplevelser.

Hvad er det du kan få hjælp til, når du har en eller flere samtaler med mig.
Jeg lytter til dig, og fanger dine spørgsmål – både det du udtrykte på det bevidste niveau, men vigtigere, det du udtrykker på det ubevidste niveau, og det er det du udtrykker og indeholder i dit ubevidste sind der er afgørende når du vil ændre dit liv.
Jeg opfanger dine blokeringer, alle dine blokeringer og modtager efterfølgende løsninger på dine udfordringer, altså hvad der skal gøres for at overkomme udfordringerne og lægge dem bag sig, hvad enten det er en bedre position i livet du ønsker, ud af en sygdom eller ud af en lidelse. Du vil få opgaver, der er nøjagtig tilpasset dig, opgaver du skal arbejde med alene samt opgaver vi arbejder med i fællesskab, således at du hurtigst muligt kan nå dit ønskede stadie.

Du kan modtage mentoring via Telefon, via Skype, via FaceTime (Mac), eller face-to-face på Frederiksberg C.

Enkelte samtaler, tilbydes i forbindelse med din deltagelse på onlineforløb, workshops eller i forbindelse med spothealing og healing for mere klarhed.

Vil du videre ..

Udfyld og send:

6 + 5 =

N

Lige fra hjertet

Da jeg i sommeren 2017 startede i et 1 års mentor on-lineforløb, hos Søren, med samtaler hver 14. dag var min tanke at forløbet skulle styrke mig i at stå ved ”at være mig”. I min bagage havde jeg godt kendskab til Hooponopono og havde praktiseret det i 3 år. I bagagen havde jeg også en idé om, at jeg ikke var helt god nok til at få del i den overflod universet står klar med, når blot vi beder om det vi har brug for.

I det år, Søren har været min mentor, er det blevet endnu tydeligere for mig at overflod er vores ret, men også vort eget ansvar at formulere vore ønsker, vente tålmodigt og at modtage gaverne når de kommer. Nu har jeg redskaberne – og beviser i overflod. Nogle af de frø jeg har sået sammen med Søren er allerede blevet til smukke blomster, og nogen ligger stadig i jorden og venter på at modnes færdig.

Forløbet har været en veksling mellem teori, opgaver, reflektioner og samtaler. Jeg har følt mig mødt, hørt og udfordret. Søren har altid en vinkel, der har fået mig til at undres og derved få vendt mine tanker og henledt dem på at skabe MIN EGEN virkelighed.

Jeg er taknemlig.
Kærlig hilsen Belise

N

De helt rette budskaber

Jeg har haft flere forløb hos Søren, hvor han har hjulpet mig igennem flere forskellige problemer i mit liv, og hjulpet mig med at komme tættere på en vision for mit liv.

Jeg har oplevet, at han med sit behagelige sind altid er klar til at hjælpe, lytte og komme med de helt rette budskaber lige midt i en krise, hvor jeg ikke selv har været istand til at vide, hvad jeg skulle gøre.  Jeg har flere gange oplevet at være helt fastlåst i en voldsom følelse af krise, og efter en telefonsamtale med Søren, har alt den negativ energi været forsvundet og erstattet af harmoni i min krop.

Kh Marie

N

Jeg er blevet bygget om indeni

August 2018

Efter et halvt års online coaching forløb ved Søren Egstrup fra juli 2017 – januar 2018.

Jeg er blevet bygget om indeni – eller rettere sagt de uoriginale tilbygninger er blevet fjernet og det oprindelige er kommet frem i lyset. Selve oprydningsarbejdet var mit. Søren var min guide i det og hjalp mig med at holde den kurs, jeg selv havde sat. Han hjalp mig videre, når jeg ikke selv kunne finde vejen frem og uden at komme med færdige løsninger i de situationer, der udfordrede mig, gav han mig redskaber til, at jeg kunne håndtere det på min måde. Han lærte mig at anvende redskaberne i praksis jf. universets love. Det har også smittet af på mine omgivelser.

Jeg har oplevet Søren som meget oprigtig i det, han står for.

Asta

N

Med Søren Egstrup som vejleder

Jeg hedder Susanne og har arbejdet med – og været i forløb hos Søren Egstrup siden 2014.

Med Søren Egstrup som vejleder

Søren Egstrup er for mig, ham der viser vejen mens jeg leder.

Gennem samtaler, overvejelser, tanker (med mine modstande og fortrængninger på 1. række!) og min åbenhed på trods, for jeg VILLE forandringen, fandt jeg en sjælden tillid frem.

Dette gør, at jeg ikke bare lader mig ledsage; jeg kan også, sammen med Søren, kigge på min sårbarhed i de mønstre jeg tidligere har bygget op omkring -og i mig.

Han har en særlig indsigt, i det der for mig var det ubekendte. Det at arbejde med mine personlige mål, med Søren som vejleder, er en øvelse i ubetinget tillid, som nødvendigvis i begyndelsen måtte ligge uden for mig selv.
Jeg kom fra et sted – og med erkendelser af, at jeg ikke engang selv havde tillid til at jeg ville mig det bedste. Jeg har bla lært i forløbet, at i de forandringer jeg ønsker at arbejde med, spiller mit sind ikke altid en positiv rolle. Det føre mig ofte tilbage til gamle ubehagelige mønstre og forestillinger,- holder mig fast, så jeg ikke kan gå nye veje.
Søren har vist mig hvorledes jeg kan være fri for at være dømmende og straffende. Dette åbner plads for en undren – både på og i mig selv og til verden – som igen åbner en frihed i sindet – som udløser det magiske i at kunne give slip.
Jeg har flere gange henvist folk til Søren, med større og anderledes udfordringer end jeg selv. De er brudt ud af destruktive cirkler og opgivenhed, hvor de i begyndelsen ikke kunne se klart, da de manglede værktøj til forandring og tillid til livet.

Søren går direkte til kernen i den problematik der fylder, ofte i det usagte der er fyldt med smerte og forhindringer. Han folde det ud i samtaler, lignelser og humor, og hjælper en til at gøre det der skal gøres : at går vejen,- hele vejen. Den nye vej.. samtidig med at vi ser på eventuelle omveje, bagveje, sideveje og genveje så hovedvejen bliver bredere, mere overskuelig og smukkere og fri.

Han lytter til dig, fanger dit spørgsmål – både på det udtrykte niveau, altså det du siger med ord, men han fanger også dit spørgsmål på det ubevidste niveau, og her opfanger han både det positive og det negative omkring det du udtrykte med ord.

At gå vejen, er for mig, en forløsning fra at have være bundet op af mig selv. Søren har med sin tålmodighed, visdom og erfaring ledsaget mig i at løse kællingeknuderne op een for en. Vi har sammen kigget på personlige mønstre, kollektive mønstre og hvilke valg der kan tages. Erkendelsen af at vi alle har muligheder for at træffe valg og hvordan jeg handler udfra disse, er en stor, altafgørende forløsning.

Op-lyst-hed – er et sted på vejen som Søren har vist mig.

Det er som at kaste lys i mørke personlige kroge, så jeg forstår verden i mig selv og derved bedre kan mærke verden omkring mig – med lys – med lyst – og ikke udfra mørke.

At ture gå med undren og tillid, er mit personligt eventyr. Det handler ikke om at finde hjem til det kendte; men om at finde frem til den jeg er.

Susanne Ahrenkiel 26. dec 2018.

Susanne kan kontaktes via
Website: www.susanne-ahrenkiel.dk
E-mail: kunst@susanne-ahrenkiel.dk

N

Troldmanden Søren

Vores bevidsthed svømmer rundt i et hav af bevidstheder, som udgør grundlaget for alle energier og tankeformer omkring os. For det meste vil energien hos de mennesker der omgiver os være svag og udefineret, lige som vores egen ofte er. Den smule kraft vi har, er ofte undermineret af emotioner.

I denne suppedas af knurren og brummen dukker så troldmanden op: kraftfuld, klar, upåvirket af begær eller flyvske tanker. Fri som han er, for menneskelige emotioner, står han på en startrampe, som allerede er et eller to trin hævet over mængden.

Hvorfor er han kommet længere end de fleste af os andre? Fordi han har arbejdet ihærdigt og målrettet med at slette de indespærrede emotioner.

Hans vilje er ikke forstyrret af tanker om fortjeneste af godt eller ondt, af at have eller ikke have. Hans vilje handler kun om at hjælpe mennesker op til en højere frekvens.

Så hvis du kunne tænke dig at få en hånd til at komme derop så ring til Søren – Det virker

Freden i mig
Gitte Ulsø