Vælg en side

Det er kun dine opfattelser, der skaber det du oplever – punktum.

Du modtager denne e-mail, i forlængelse af din interesse i min e-bog Bryd Fri, som jeg håber har været af værdi for dig.

Læser, er du interesseret i at slippe fri af samfundets normer omkring lidelser, sygdomme og alderdom? Hvis “ja”, så læs nedenstående som er transskript af indledningen til onlineforløbet Alders SIKRING 2018,

– transskript –

Vi lægger stille og roligt ud her inden vi går i gang med modul #1, for jeg vil gerne bringe dit sind hen på noget afgørende overordnet af det der sker i din hverdag. Du bliver udsat for mange, mange impulser i hverdagen, konstant og hele tiden … ja, du ved det, og jo flere impulser, jo flere indtryk du udsættes for, jo større er din opgave med at slippe fri af disse normer som impulserne over tid skaber.

Er du en person, som altid har fjernsynet kørende, en person der altid har radioen kørende eller en person der konstant er på sociale medier, så vil jeg love dig, så har du større udfordringer end hvis ikke brugte disse medier.

Men jeg siger ikke hermed, at det er umuligt, jeg siger, at du skal være opmærksom på, at opgaven er større end hvis du ikke har disse medier kørende. Hvorfor siger jeg så det? Det gør jeg, fordi du grundlæggende konstant får indtryk ind, konstant og hele tiden udsætter du dig selv via følelserne, via dit syn, via din hørelse, ja via alle dine fem sanser, og alt dette tager din underbevidsthed til sig, som sandt.

Det er sådan med vores underbevidsthed, skelner ikke mellem hvad der er godt eller skidt, den tager alt hvad du udsætter dit sind for ‘for gode vare’, ja, det tager det som sandt, den ved ikke hvad der er bedst for dig, nej din underbevidsthed ved ikke hvad der er bedst for dig.

Hvis den vidste hvad der var bedst for dig ville du aldrig nogen sinde blive syg, du ville aldrig opleve sygdom, du ville aldrig opleve lidelse, du ville aldrig opleve noget der var ubehageligt, fordi det er underbevidstheden der styrer dit liv og ikke dit bevidste sind. (Nogle mennesker har løst dette for sig selv). Dette er du nødt til at være helt klar over, at det er din underbevidsthed der styrer dit liv.

Din underbevidsthed opfanger mange flere indtryk end du overhovedet kan nå at opfange via din bevidsthed. Den skal vi lige tage igen, for den er vigtig. Din underbevidsthed opfanger cirka 1.000.000 gange mere end dit bevidste sind. Dette skriver blandt andet Tor Nørretranders om, han er som du måske ved, videnskabsjournalist. Underbevidstheden opfanger så meget mere, end vi synes at kunne forstå med vores bevidste sind.

Det vil sige, at åbner du – bare lige for at sætte det op i et perspektiv – åbner du, du ved en af de ‘gamle’ Jyllands Post eller Søndagsavisen, de gamle store aviser, jeg tror du kan huske dem, jeg ved faktisk ikke om vi stadig har dem. Men det svarer til, at du tager sådan en avis, åbner den og inden dine øjne er faldet på den første overskrift, så har din underbevidsthed læst alt, alt hvad der står på begge sider.

En god hypnotisør vil kunne åbne en sådan avis for dig og med det samme lukke den, og efterfølgende vil han (eller hun) så kunne trække al hvad der stod på begge sider af denne store avis, ud af dig, ud af din underbevidsthed.

Når du nu ved dette, hvilke svarer til, at du f.eks. sidder på et socialt medie, googler noget eller leder efter noget og alt hvad der er på skærmen, opfanger din underbevidsthed. Det skal du være klar over, det er sådan det foregår. Det vil sige, at hvis du ser en film hvor der er noget vold i, noget ubehageligt i eller andet, og du er en af de typer, som plejer at sige, jamen jeg tager mig simpelthen ikke at det, jeg tager det simpelthen ikke til mig, se, så lyver du for dig selv, lad være med at gøre det.

Når du nu bruger de medier som jeg omtalte, så bør du hver eneste gang du ser noget, og det gør du så-at-sige konstant og hele tiden, så skal du sige dette inden i dig selv: JEG ELSKER DIG. Ja de tre små ord JEG ELSKER DIG. Du skal sige det til alt du konstant oplever. Hvorfor skal du så sige dette, fordi JEG ELSKER DIG har en positiv effekt på din bevidsthed, det vil sige; lad os tager det i slow-motion: Du har lige lukket et billede af et mord fra en film ind i din bevidsthed, og det her mord, ja, det varer mere end 1 sekund, men lad os sige, at hele mordet varer 1 sekund, optakten til det og det hele, så siger du JEG ELSKER DIG for at eliminere energien omkring mordet.

Er det nemt at gøre, ja det er ultra-nemt, det er også ultra-nemt ikke at gøre, og det er en udfordring at praktisere det konstant og hele tiden, men gevinsten ved at sige JEG ELSKER DIG, ja blot at sige JEG ELSKER DIG, er fantastisk. Du ser ikke resultatet kun af at bruge “jeg elsker dig” lige med det samme, men du vil se resultatet over tid. Kunne du sige noget andet end “jeg elsker dig”, ja jeg har en masse til dig her i forløbet, og der vil være noget der virker bedre for dig på én måde, og noget der virker bedre på en anden måde. Men det vigtige lige her er, at du overordnet bliver klar over, at du tager de her ting til dig, hvad enten du vil det eller ej.

Hvis du nu, inden i dit sind tænker, nej Søren, jeg tager ikke alle disse ting du snakker om til mig. Men hvis du ikke gjorde det, ville du ikke kunne blive syg, så ville du ikke kunne få skavanker m.m. Så JEG ELSKER DIG er et fantastisk lille værktøj, og det er det fordi det nedbryder den cirkel som hele tiden igen og igen genafspiller inden i dig.

Du kender det godt, lige pludselig opstår en øv-tanke, som skaber en øv-følelse. Der opstår altid en tanken før følelsen, sådan er det altid, der opstår altid først en tanke, det kan godt være at du ikke bemærker tanken, men kun følelsen. Disse tanke har det med at køre i ring, det vil sige, at vi har en tanke, og alle tanker er per lov i gang med at skabe, de skaber, de bliver sande, og er således i gang med at manifestere – hvilke hvis det er øv-tanker (disharmoni), kunne de manifestere lidelser, sygdomme uheld m.m.

Når du bruger JEG ELSKER DIG i det tanken kommer, så er du kommet i gang med at nedbryde effekten af det den skaber. Jeg lavede en lille video på et tidspunkt, som jeg tror jeg kaldte “forkølelse på vej”. Hvis du har noget, et eller andet du kan mærke er under opsejling i din krop, det kunne være en forkølelse, det kunne også være noget andet. Så skal du lære at holde det for dig selv, du skal ikke gøre som du plejer ved at fortælle det til den ene og den anden, du skal ikke fortælle det til nogen som helst, du skal meget heller sige JEG ELSKER DIG til det igen og igen, fordi i det øjeblik, at du udtrykker ‘det’ overfor en anden person, som du plejer at sige de her ting til, som f.eks. “jeg tror at jeg er ved at blive forkølet”.

I selvsamme øjeblik du udtrykker det overfor en anden person, så har du faktisk givet den forkølelse en ordentlig medgang for at blive virkelig. Det kan også være hvilken som helst anden ting. Det er ikke nok med, at du har givet det opmærksomhed, men du har også sagt det til en anden person, og så er i lige pludselig 2 personer om at skabe det, du i virkeligheden ikke ønskede blev til virkelighed.

Så hold det for dig selv lige meget hvad det er, det er du meget bedre tjent med, du er ikke tjent med at sige det til nogen, men det er du selvfølgelig hvis du er den type person, som gerne vil have omsorg, ja så kommer jeg til kort her, fordi det er ikke det det handler om i dette her forløb, dette forløb handler om at du skal få det bedre hurtigst muligt og/eller undgå at udsætte dig selv for de skavanker og lidelser som har med alderdommen at gøre.

Dette var min forkortet indledning til Alders Sikring fra 2018.

Alders SIKRING 2019 starter 15 august.

Kærlig hilsen Søren