Forstå indespærrede emotioner

 

af Søren Egstrup

Du tiltrækker ikke hvad du ønsker dig, men hvad du er overbevist om er sandt, og hvad der er sandt for dig ligger i din underbevidsthed. Det er dine opbyggede indespærrede emotioner der udgør hvad der er sandt for dig.

– – –

Hvad er Indespærrede Emotioner

ELLER UDTRYKT PÅ ANDEN MÅDE:

– hvad er indespærret energi
– hvad er indespærrede følelser
– hvad er programmer
– hvad er data

Indespærrede-Emotioner-blog-01

Disse emotioner styrer dig fuldstændig, og du lægger slet ikke mærke til det.

Hvorfor?
Fordi du identificerer dig med disse emotioner – du har en opfattelse af, at alle disse følelser er den person du er.

Science cannot solve the ultimate mystery of nature. And that is because, in the last analysis, we ourselves are a part of the mystery that we are trying to solve. ~Max Planck

Hvis du ikke tidligere er blevet opmærksom på, at du er styret af dine programmer, vil dit sind automatisk forsøge at tage afstand fra det – læs videre, jeg vil forsøge at gøre det mere forståeligt!

underbevidstheden-er-som-en-harddisk

Underbevidstheden er som en harddisk, den indeholder alle informationer som udgør dit liv.

…alt hvad vi nogen sinde har taget til os, ligger lageret på vores harddisk.

…jeg har oplevet, ved fuld bevidsthed, at blive ført tilbage til – og genoplevet min egen fødsel.

bevidsthed-tre-step

Her er du…

Du modtager konstant rene og sande informationer fra det guddommelige.
Det er det jeg illustrerer med pilene – flowet.

Indespærrede-Emotioner-blog-02

Men af en eller anden årsag, er vi mennesker ikke rigtig klar over, at vores tanker skaber.
De skaber konstant, og det de skaber tager vi til os i et sådant omfang, at meget af det bliver til fastlåst energi – denne fastlåste energi er det jeg kalder indespærrede emotioner.

emotioner = energi i bevægelse
indespærrede emotioner = fastlåst energi

Men hvor er det, ”det går galt”.

De korrekte informationer fra det guddommelig, bliver nu forhindret i at nå dig i deres rene form, de bliver erstattet af informationerne fra de indespærrede emotioner.

Indespærrede-Emotioner-blog-03

Du skaber hermed en ny sandhed omkring dit “mig” – fuldstændig i disharmoni med det guddommelige, og det uanset om det er positivt eller negativt for dig.

..det gælder alt fra dine daglige rutiner, til dit arbejde, og til de værst tænkelige sygdomme.

Indespærrede-Emotioner-blog-04

Eksemplet “jeg er ikke god nok”, er en følelse mange personer kender, men har ingen chance for at gøre noget ved den. En god coach, clairvoyant eller psykolog vil kunne spotte den, og personen vil bliver bevidst om det. ↓

Herefter opstår et ønske om at opbygge mere selvtillid, da følelsen “ikke god nok” har styret så mange dele af ens liv.

Indespærrede-Emotioner-blog-05

Nu får personen mere selvtillid. ↓

Indespærrede-Emotioner-blog-06

Med tiden erfares dog, at livet ændrer sig ikke, selvtilliden synes at være der – der er en god følelse af selvtillid og arbejdet med psykologen føltes helt rigtigt. Dog er livet stadig det sammen, sammen type “problemer” og sammen type udfordringer – denne nye gode følelse, virker umulig at handle på.

HVORFOR ↓

Indespærrede-Emotioner-blog-07

Hvis du virkelig vil leve i harmoni med dig selv, med andre og med livet samt fjerne alle dine “kan ikke”, mindreværds følelser, blokeringer, sygdomme og skavanker er du nødt til at fjerne årsagerne – DE INDESPÆRREDE EMOTIONER.

Lad os kigge på hvordan vi skaber disse indespærrede emotioner

Indespærrede-Emotioner-blog-08

Via tanker skaber vi konstant nye indespærrede emotioner, hvilke på nogle områder kan være meget positivt, mens det på mange andre områder er rigtig øv, da det er sådan ny disharmoni starter – og gammel disharmoni forstærkes.

Hvor kommer dine indespærrede emotioner fra?

1. Vi skaber dem – som jeg lige har nævnt

2. Vi arver dem fra vores forfædre

3. Vi absorberer dem som en svamp suger vand til sig. Med andre ord; vi stjæler andres overbevisninger.

Indespærrede-Emotioner-blog-09

Hvordan bliver det til fastlåst energi?

Jeg illustrer her det negative trossystem (vi har tilsvarende et positivt).
Der sker det at du lægger værdi i en tanke, og du identificerer dig med denne værdi. Tanken kan komme fra noget du oplever, nogen der fortæller noget eller gennem vores fælles underbevidsthed.

Efterfølgende starter processen med at du ønsker at retfærdiggøre, afvise eller rationalisere denne tanke, hvorefter du ser en belønning, tryghed, projektering, paranoiditet, kontrol eller Mig, Mig, Mig.

Du har nu givet tanken opmærksomhed, en sammentrækning er igang og hermed en indespærret emotion.

Negativ-Tros-System-v2

Hvorfor sker det ↑

Det gør det fordi du ikke har lært at være opmærksom på dine tanker, og fordi cirka 95% af det sker ubevidst.

Lad os kigge på hvordan de indespærrede emotioner kan være positive

Positivt eksempel på, hvodan vi tilsigtet ønsker noget vi opfatter som positivt:

Nu har du så oparbejdet succes, du har skabt noget, tjener mange penge, har masser af oplevelser og en masse glæde i dit liv.

Indespærrede-Emotioner-blog-10

Det du opfatter som succes, er sammensat af mange indespærrede emotioner, som tilsammen skaber din succes. Jeg har her nævnt nogle elementer som kan være årsagen til succes.
(succes opfattet som succes i din verden)

Hvad sker der hvis vi fjerner alt det du opfatter som succes og glæde, hvem er du så? (jeg beder dig selv svare på dette)

Eksempel på en følelse der kan skade dig!

Et andet menneske har sagt eller gjort noget det har såret dig, og efterladt dig med en negativ følelse, der begynder at fylde mere og mere i dit sind.

Det er vigtigt, du hurtigst muligt får denne følelse ud af dit sind, da den i modsat fald kan ende med at udvikle sig til et destruerende mønster som du ikke vil opdage, samt vil have svært ved at arbejde dig ud af igen.

Du bør endvidere være opmærksom på, at nogle mennesker, måske tæt på dig, kan komme til at påvirke dig til at tilføje den destruktive følelse så megen energi, at det i yderste konsekvens kan komme til at skade dig, idet energien også skaber disharmoni, der eksempelvis kan skabe sygdomme.

Det er op til den enkelte selv at afgøre, hvilke indespærrede emotioner der betragtes som positive og hvilke som negative – dog vil de alle på lige fod forstyrre roen i dit sind!

Som du fjerner mere og mere støj fra dit sind, stiller du bedre og bedre spørgsmål til det guddommelige.