Handelsbetingelser

Produkter, tjenester, sessioner, kurser, mentorforløb, foredrag og workshops udbydes af: Søren Egstrup, Cvr nr. 26335620.

Kontakt: soren@egstrup.dk

Alle priser er i danske kroner inklusive moms.

Betalingsbetingelser
Sessioner, kurser, mentorforløb, foredrag og workshops afvikles på de angivne tidspunkter.
Såfremt et kursus – eller andet aflyses, vil køber få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag på mentorforløb eller kursus, bliver dagen erstattet af en ny dato. Tilmelding er bindende.
Skulle du eventuelt ønske at afbestille et kursus, session, mentorforløb, foredrag eller workshops, kan du indtil otte dage før start få pengene tilbage. Du kan ændre din tid op til 24 timer før vores aftale.

Levering
Du er selv ansvarlig for at have et velfungerende internet forbindelse, samt en Hangout eller Skype forbindelse, hvis sessionen foregår online – eller for at møde op på det aftalte tidspunkt. Såfremt kunden ikke fremmøder fysik eller over Hangout/Skype inden for sessions første 15. minutter er Søren Egstrup ikke forpligtet til at afholde sessionen.
På sessioner, kurser, mentorforløb, foredrag og workshops, vil du modtage e-mail med information og guidens, du er selv ansvarlig at have et e-mail system der ikke filtrer mine e-mail fra.
I tilfælde af ændringer vil køber blive orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Behandling af personoplysninger
Søren Egstrup videregiver ikke informationer såsom personlig samtaler, navn, adresse, telefonnummer og e-mail til nogen anden part uden kundens samtykke.

Rettigheder
Alle rettigheder til materiale som enten tilegnes via sessioner, kurser, mentorforløb, foredrag eller workshops, tilhører Søren Egstrup. Ved køb opnås brugsret til at benytte det udleverede materiale hvilket inkluderer vejledninger sendt via e-mail.

Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt, må kun anvendes til eget brug, og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.
Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de ikke anvendes kommercielt.

Søren Egstrups navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelser mellem Søren Egstrup og køber skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

Ansvar
Ethvert erstatningsansvar som Søren Egstrup måtte pådrage sig i relation til sine sessioner, kurser, mentorforløb, foredrag eller workshops, er begrænset til direkte skade og tab. Søren Egstrup skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset om Søren Egstrups undervisere har handlet simpelt uagtsomt. Søren Egstrups erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til maks. 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Søren Egstrup.