Vælg en side

Din Power

Alt hvad vi har behov for!

Vi kommer alle til verden via Det Guddommelig Design, med alt det vi har behov for. Tænk blot på de 9 måneder, du lå i din mors mave, alt blev der sørget for – så selvfølgelig opfyldes alle behov og ønsker på vores vej gennem livet. Vores behov og ønsker skaber og frigiver vi via vores tillid samt vores tanker og talte ord, men hvis vi ikke forstår at arbejde med loven – Det Guddommelige Design – skaber vi tilfældigt og deraf oplever vi øv-ting i vores liv, vi kommer i disharmoni, i stedet for i harmoni. Denne lov er af Plato beskrevet således: “Guddommelig Design er et perfekt geometrisk mønster, ukrænkeligt, uforgængeligt og uundgåeligt i dets essens.”

Bemærk; Bonden sår ikke, før han har set udbyttet i sit indre syn!

Din power!

Ligesom billedet af egetræet, allerede er i frøet, er vejen til fuldførelsen af dine visioner, allerede i din superbevidsthed, og din opgave er at lytte til inspiration, intuition og fornemmelser samt at handle på disse, således skaber du et meningsfyldt og lykkeligt liv. Din underbevidsthed er den power, der får tingene til at ske, og din underbevidsthed er som strømmen der løber i elkablerne, via elkablerne retter vi strømmer mod det strømmen skal producere. Hvis ikke vi havde strømmen i elkablerne, ville strømmen løbe i alle mulige tilfældige retninger og gøre mere skade end gavn. Hvis ikke du konstant sætter retning på din power i din underbevidsthed, løber din power i alle mulige retninger og gør mere skade end gavn.

Du indeholder POWER til at skabe det liv, du ønsker.

Måske er dette noget du har oplevet!

Nogen du måske ikke kunne lide, sårede dig – men det der virkelig skete var, at du gav personen magt til at såre dig. Dette skete fordi du tilbageholdt kærlighed, det var blot dine egne øv-tanker, der kom retur til dig selv, så bemærk dine tanker og ord med omhu, for du høster hele tiden frugterne af disse. Jeg har selv være igennem dette, samt mange af de andre udfordringer mennesker slås med, dette var dengang i 2003 da jeg pludselig oplevede at intet mere i livet gav nogen mening, og jeg havde i flere år fokus på at gøre en ende på livet. Jeg løste mine udfordringer ved at tage det første skridt i at tage hundrede procent ansvar, ansvar for alt hvad jeg oplevede samt at blive i processen, dag efter dag, år efter år.

For godt!

Designet for dit liv ser du ofte i din bevidsthed, men du ser det som noget, der virker for godt til at være sandt. Men spild ikke et øjeblik med beklagelse, for at tænke på fortidens fejl er at inficere dig selv igen. Ved igen og igen, at nægte at kikke på fortiden – elske dig selv, og blidt men bestemt at fokusere på din vision, på den måde bliver du bedre og bedre – dag for dag – til at erkende at du og kun du skaber dit liv. Således “lander” du en dag i fuld erkendelse, at du selv er den power du søger.

Du har POWER til at heale dig selv.

Jo mere du bemærker dine negative tanker, jo mere stadfæster du dem.

Magten for din lykke!

Hvordan skal mennesker nogensinde blive lykkelige, hvis de lægger ansvaret for deres lykke hos andre mennesker! Hvis ikke du har fundet lykken inden i dig selv og hviler i den, men kun føler dig lykkelig når mennesker omkring dig har det godt, eller når du er sammen med den du elsker, så har du lagt magten -og ansvaret for din lykke over til andre mennesker, og du vil således aldrig kunne finde virkelig indre fred, da en del inden i dig, altid vil være på vagt overfor om disse personer nu har det godt, eller om din kæreste forlader dig.

Universets POWER er lige så nær dig, som dit åndedræt.

Hvad er succes!

Det ser ud til at hovedparten af mennesker ingen mulighed har for selv at finde ud af, hvad det i virkeligheden er, der fastholder dem fra at nå succes. Succes kan være mange ting, f.eks. at komme af med en sygdom, komme af med en lidelse, komme af med en dårlig vane, komme ud af aldrig at have penge nok. Så har du en sygdom, har du med succes manifesteret den! Har du en lidelse, så har du med succes manifesteret den! Har du altid mangel på penge, har du med succes manifesteret denne mangel. Har du alt hvad du har brug for i dit liv, så har du med succes manifesteret dette. Ønsker og begærer du noget for intenst, forvirrer du blot din underbevidsthed. Hemmeligheden for succes er at fokusere opmærksomheden på, at dit ønske er opfyldt, uden at tillade nogen distraktion, du skal hvile i at det allerede er opfyldt, og således er alle dine fremskridt afhængige af din øgede opmærksomhed.

Kun du afholder alt det gode i at komme til dig.

Du får hvad du er!

I det øjeblik du udtaler og udtrykker dine ønsker, kender Det Guddommelig Design vejen til at virkeliggøre det. Det er kun tvivl, frygt og fornuft, der holder det væk. Lev fuldt i øjeblikket med glædelige forventninger, vel vidende at Det Guddommelig Design ved Hvordan, ved Hvornår, ved Hvor. Via måden du tænker og taler, afgrænser du dig selv og ender med at blive dømt, som så kan være det du oplever som sygdomme, lidelser, etc., men via dine ord og tanker er du også retfærd. Hvad har du indtil nu valgt? Det står skrevet: “Jeg siger dig, at enhver som har, ham skal der gives; men den som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har.” Du skal handle som om dine ønsker allerede er virkelige, for kun aktiv tillid imponerer din underbevidsthed og med mindre du imponerer din underbevidsthed, kan tiden inden dine ønsker bliver virkelige, blive meget meget lang. Det står også skrevet: “thi Synet står ved Magt, træffer ind til Tide, usvigeligt iler det mod Målet; tøver det, bi så på det, thi det kommer; det udebliver ikke.” Hvilket betyder at du konstant må være overbevist om, at det du ønsker kommer, ønsket kommer efter din vedholdenhed i din overbevisning om at det allerede er, og når du synes det ikke kommer, så styrk din overbevisning, indtil det kommer. Når du tænker; “Jeg vil gerne, men jeg kan ikke,” så jo mere du forsøger, desto mindre er du i stand til at tiltrække dit ønske. Du tiltrækker aldrig det du vil, men du tiltrækker altid det, som du er bevidst og/eller ubevidst om at være.

Du er den, der får dit liv til at gro -og du er den, der høster frugterne.

Kommer ulykkelighed ikke af, ikke at få dine drømme opfyldt?

Tanker og livssituation!

Du kan ikke have én form for tankegang og en anden form for ydre omstændigheder. Det betyder, at du ikke kan ændre dine ydre omstændigheder, med nuværende tankegang, på samme måde som at du kan ikke lægge et tomatfrø i god jord, vande det, og ikke opleve at frøet ændrer sig og skaber en tomatplante. En vigtig pointe er således: Hvis du ændrer din tankegang, vil dine forhold også ændre sig – din krop vil ændres, dit daglige arbejde eller aktiviteter vil ændre sig, dit hjem vil ændre sig, hele din livs-situation vil ændres – for om du sædvanligvis er glad, fornøjet og lykkelig eller bekymret og ængstelig, afhænger helt af kvaliteten af dine tanker. Det står skrevet: “det, som går ud af min Mund: det skal ej vende tomt tilbage, men udføre, hvad mig behager, og fuldbyrde Hvervet, jeg gav det”.

Der er ikke noget, som er godt eller ondt, kun det du tænker som godt eller ondt.

Er du lykkelig eller ulykkelig?

Kommer ulykkelighed ikke af, ikke at få opfyldt dine drømme? Mål forbundet med vores Væren, ser ud til at være en uundgåelig del af menneskers liv. ⁃ Så ulykkelighed kommer af manglen på indre power. ⁃ Så ulykkelighed kommer af ikke at nå dine mål. Glæde og Lykke er tilstanden alle mennesker søger, men som ikke ret mange finder, da den ikke findes i verden, men inden i – og den er ikke betinget af dine omgivelser eller andre mennesker. Lige så snart du er på rette vej – målet forbundet med din Væren – er glæde og lykke uundgåeligt. ”At lede efter ydre grunde til ulykkelighed er lige så nytteløst som at lede efter ydre omstændigheder for at blive lykkelig” I alle menneskelige anliggender, er der _indsats_, og der er _resultat_, og styrken af indsatsen = målet for resultatet. Chancer findes ikke. Talent, beføjelser, materielle ejendele, intellektuel og åndelig opnåen er frugterne af indsatsen, de er færdiggjorte tanker, handlinger udført, visioner realiseret. Visionen du forherliger i dit sind, idealet du bærer i dit hjerte – dette vil du opbygge dit liv ved, dette vil du blive.

Ændre din nuværende situation!

At ændre din nuværende situation, afhænger af din villighed til at ændre dine tanker. Men når jeg hjælper og underviser dig i at gøre det rigtige, samt løfter og healer, bliver det meget nemmere for dig. Jeg tilbyder personlige og individuelle forløb, hvor vi tager udgangspunkt i, der hvor du er lige nu, så du kan komme til at opleve det du er skabt til. Jeg hører mange mennesker, der siger “Søren det er svært at holde fast i de positive tanker” – men nej, det er en læring, nøjagtig som du er god til at tænke de tanker du tænker i dag. Du tænker i dag, som du gør, baseret på din læring (dine vaner).

Søren Egstrup
Jeg hjælper dig ‘blot’ med at kende din uendelige power.