Ændre din selvsnak

Hvilke tanker sår du?
Hvad høster du?

For dig der vil

Forløbet løber over 12 måneder, med ialt 24 moduler, og hvert modul vil indeholde forskellig undervisning. Hvert modul frigives d.1 og d.15 i hver måned. Du føres igennem, nøjagtig hvad du skal gøre, og du kan gemmen hele forløbet få svar på dine spørgsmål. Dette forløb er designet til dig der ønsker, gennem et helt år, at kunne få svar på alle de spørgsmål der igen og igen dukker om på din rejse med at ændre dit liv. Alle 24 moduler vil være tilgængelige for dig i minimum 36 måneder.

Over 12 måneder

Ideen med at kører dette forløb over 12 måneder, er selvfølgelig for at støtte og guide dig, således at du lettere kan gå fra din nuværende tænkning og selvsnak over til en ny og mere konstruktiv måde at tænke og kommunikere med dig selv.

Fra november 2018 til og med oktober 2019

Forløber kører i 12 måneder, og slutter officelt d. 31 oktober 2019, men du har selvfølgelig stadig adgang i minimum 36 måneder, og jeg svarer stadig på spørgsmål, også efter forløbet er slut.

Personlige samtaler.

Hvis du starte på dette forløb i november, bliver du tilbudt tre personlige samtaler, som lægges i begyndelsen af marts 2019, i begyndelsen af juli 2019 og i begyndelsen af november 2019.

Du ændrer dit liv, ved at ændre din kommunikation med dig selv – punktum.

– nogen kalder dette “Loven Om Tiltrækning”
– nogen kalder det “Manifestation”
…lad os kalde det, det det er, nemlig at forudsige dit liv.

Forløbet er startet 1 november 2018 – og løber i 12 måneder.

Jeg får dig langsomt, men sikkert til at tænke nye tanker. Når du tænker nye tanker, påvirkes langsomt men sikkert din underbevidsthed i den retning dine nye tanker er. Når din underbevidsthed langsomt, men sikkert er blevet ændret, vil dit liv ændre sig i den retning som du satte på dine nye tanker.

Tro er en tanke i dit ubevidste sind, og betyder, at acceptere noget som sandt.

Den bedste måde til at forudsige din fremtid på, er ved at skabe den, og det gør du ved at ændre den måde du taler til dig selv på.

Vores hjerne er designet til at reflektere alt vi oplever i vores liv, som består af alt vi har taget til os, altså vores læring, samt alt hvad vi har oplevet.

De fleste mennesker vågner om morgenen, og husker lige med det samme, alle deres problemer og udfordringer. Disse problemer og udfordringer forbinder vi til bestemte personer samt bestemte hændelser. Lige så snart vi tænker på denne måde, tænker vi i fortiden. Disse tanker skaber en følelse der er direkte relateret til personerne og til hændelserne, og kroppen, som er totalt understøttet af vores underbevidsthed, kender ikke forskel på det vi kalder virkelighed og på vores forestillinger. Hvordan du tænker og hvordan du føler, skaber til en hver tid, dit niveau af hvordan du oplever livet.

Du har ét spørgsmål at stille dig selv: Enten definerer du dig selv via dine tanker om hvad der tidligere er sket i dit liv, eller også definerer du dig selv som hvad der skal ske, altså hvad du ønsker at opleve i fremtiden.

Det øjeblik du tager beslutningen om, at ændre dit liv eller blot dele af dit liv, så vil du opleve ubehageligheder! Mange ting vil føles forkert, du vil opleve uro i hele dit væsen, du vil opleve usikkerhed, være fortvivlet, og du vil føle dig total uden kontrol.

Men det er nøjagtig på dette stadie, ændringerne er ved at ske. Men hvad gør de fleste mennesker her? De søger tilbage i deres “jeg kan ikke” samt i deres frygt, og overbeviser sig selv om, at de hellere vil leve i deres frygt end at gå vejen hvor de ikke føler at være i kontrol. Men kun tilliden til det ukendte, til det du endnu ikke oplever i verden, det som kun findes som et ønske og vision i dit sind – kan skabe vejen for dig.

Din krop og underbevidsthed, som indeholder alle dine tidligere overbevisninger, vil gøre modstand, og den vil sikkert få dig til at opgive din vision. Spørgsmål fra dine gamle programmer, såsom “jeg er ikke god nok”, “jeg har ikke de rigtige kundskaber”, osv, vil forsøge at overbevise dig om, at du skal blive hvor du er, for det føles mere trygt (velkendt).

Disse gamle tanker kører ALTID “bag senen” i din underbevidsthed, og forstærkes når du går igang med at ville ændre dit liv. Du tror på disse “gamle” tanker, og din tro på dem, vil gøre at du handler som du altid har gjort, og kan derfor ikke skabe det du virkelig ønsker dig.

Disse gamle tanker, får din hjerne igang med at overbevise dig selv om, at dette føles mere rigtigt, og får dig til at tænke: “det føler mere som mig” – men kun fordi det føles velkendt. Nogle mennesker ville endda kalde det fornuftigt, at blive i det de kendte, og med næb og klør holde fast i det.

Den bedste måde at forudsige din fremtid på, er ved at skabe den fra det ukendte, for du kan ikke skabe din vision fra det kendte.

Så luk dine øjne nu, og tænk på din vision, for det er her det begynder, det kan ikke begynde nogen andre steder.

Det er når du konstant holder din vision i dit sind, tingene begynder at ændre sig for dig. Din vision kan indeholde hvad end du ønsker, nyt job, nyt sted at bo, healing af en sygdom, healing af en skavank, healing af “jeg kan ikke”, eller skabelse af en helt ny type liv.

Det er nu, ved til stadighed at holde din vision i dit sind, at det langsomt begynder at føles virkeligt for dig, og det er her, universet går i arbejde for dig. Så ved at holde dit ønske/vision i dit sind, begynder du at se din vision som virkelig, og det at du nu tror på det, sætter processen i gang. Det er nu din vision langsomt begynder at blive til virkelighed … og nu ser du ikke mere din fremtid gennem din fortid.

De fleste mennesker, venter på at tingene sker i verden, for at kunne føle deres ønsker virkeliggjort. Hvis du f.eks. ønsker at møde dit livs kærlighed, vil du vente på ham/hende, for at kunne opleve følelsen, men det er følelsen om ham/hende der skaber at din perfekte partner kan dukke op i dit liv.

Så hvis du til stadighed venter på at verden skal ændre sig, lever du konstant i en længsel og i en mangel, som blot forstærker det, at du bliver ved med at skabe din fortid, igen og igen.

Dette forløb har jeg designet for at give dig støtte, inspiration, samt undervise dig i, hvad du helt nøjagtig skal gøre for at ændre din kommunikation med dig selv.

Lad mig give dig et eksempel på at være i fortiden, taget fra hjemmesiden Aktiv Træning. Her skrives under overskriften “Hvilke muskler styrker jeg i romaskinen?” Roningens første fase kaldes indsatsen. Her er særligt ballemusklerne på arbejde sammen med benenes for- og bagside. Samtidig arbejder musklerne i ryggen statisk. Det er med til at øge din udholdenhed i lænden og mindske rygproblemer.

Kan du se det? Det håber jeg at du kan.

Vigtigt

Din krop og underbevidsthed, som indeholder alle dine tidligere overbevisninger, vil gøre modstand, og kan måske få dig til at opgive din vision. Spørgsmål fra dine gamle programmer, så som “jeg er ikke god nok”, “jeg har ikke de rigtige kundskaber” osv, vil forsøge at overbevise dig om, at du skal blive hvor du er, for det føles mere trygt.

…du sår,
…og du høster,
…det er dit liv,

Vil du også forudsige dit liv?

Video’er om at ændre din kommunikation med dig selv.

Lars fortæller her, meget kort, hvordan han har oplevet sit liv ændre sig, efter at han fik ændret kommunikationen med sig selv.

Her fortæller Susanne, også meget kort, hvordan hun har oplevet sit liv ændre sig, efter at hun fik ændret kommunikationen med sig selv.

Tilmeld dig her:

Kr. 425 pr måned, i 12 måneder.

Har du spørgsmål?

10 + 4 =