Bryd Fri forløb

Er du klar til at være en inspirationskilde for dig selv -og for andre? Det er det der sker gennem 6 måneders Bryd Fri transformation. Det er for dig der vil bruge din bevidsthed konstruktiv og på en positiv måde, til gavn for dig selv -og for andre.

UDFORDRINGEN du har:
At få healet forholdet til dine relationer.
At få healet forholdet til dine tanker.
At blive endnu bedre til at heale forholdet til dine tanker.
At få klarhed over at du er på rette vej.
At få healet sygdomme og/eller lidelser.
At få healet dit liv generelt.
At få healet din økonomi.
At bryde fri af det der holder dig tilbage i at nå dine drømme.

Det er umuligt at tænke nye og bedre tanker hvis du ikke har lært at eliminere og heale de negative og pleje de positive, men hvis du ikke selv styrer din underbevidsthed så vil andre helt sikkert styre den for dig.

Mange kender følelsen “jeg er ikke god nok” eller “jeg kan ikke”, men vi mennesker passer ikke ind i en verden der synes at være fabrikeret for os, men vi kan komme til at passe perfekt ind, når vi lærer selv at skabe vores liv.

Det er umuligt at nå stadiet af total ro, frihed samt healing af ens lidelser, så længe der er domme som “han gjorde dette mod mig”, “hun gjorde dette mod mig”, “de gør dette mod mig”, “det samfundet gør går ud over mig”, samt “jeg mangler…”, “jeg savner…”, o.s.v.

Hvis du bevidst eller ubevidst tænker for mange tanker om sygdom, ja så kommer de til dig. Hvis du tænker for mange tanker om ting du ikke ønsker, ja så kommer det til dig. Hvis du tænker for mange dårlige tanker om mennesker du i virkeligheden elsker, ja så ender det med at blive din virkelighed. Det er næsten umuligt at omfavne dette, for vi er ikke bevidst om 95% af vores tanker da de kører automatisk i underbevidstheden, og forsøger vi at rende væk fra noget ubehageligt, render det efter os, for Nissen flytter altid med.
Ligesom et frø ikke kan gro hvis det fastholder sin oprindelige form, så kan du ikke vokse og udvikle dig, hvis du bevidst eller ubevidst fastholder dine nuværende energier.

Hvad er du; du er kærligheden selv, og denne kærlighed er livet store mysterium.
Hvem er du; du er energi der bevidst udtrykker sig gennem din opfattelse af dig selv. Har du på tidspunkter ikke haft den fornemmelse?

Livsudfordring
I 2003 havde jeg mit livs udfordring, og kort fortalt befandt jeg mig i en situation hvor intet mere gav mening, mine følelser som jeg dengang havde været overbevist om var virkelige og sande havde en efterårsdag med ét udspillet deres rolle, og intet i livet gav i selvsamme øjeblik nogen som helst mening. De efterfølgende år var de værste jeg har oplevet og enden på mit liv var tit den eneste synlige udvej. Du kan læse min historie fra dengang, ved at tilmelde dig min mailliste.

Vendepunktet
Vendepunktet var overhovedet ikke synligt for mig i mange år, men vendepunktet blev, at jeg tidligt i 2004 tog valget og begyndt på tilgivelse, noget der i begyndelsen var meget op af bakke for mig, og der skulle gå flere år før jeg fornemmede at tilgivelse hjalp mig, men set i bakspejlet hjalp det mig fra første dag, hvilke jeg absolut ikke kunne se alle de år jeg var midt i mit livs udfordring.

Min arbejde med tilgivelse førte til en indre klarhed, som blev mere og mere tydelig og jeg begyndte at erkende hvordan energierne arbejder i os samt hvordan energierne arbejder mellem mennesker, hvordan energierne forhindre os i mange ting og hvordan energierne også hjælper os med mange ting. Metoden jeg brugte og stadig bruger til tilgivelse hedder ho’oponopono.

Så kom tidspunktet, hvor jeg erfarede at jeg kunne hjælpe andre mennesker med deres udfordringer, både via healing, samtaler og undervisning, og du kan under referencer læse nogle få eksempler på dette, og du kan ved at kontakte mig få mulighed for at kontakte personer som jeg har hjulpet.

Jeg arbejder ud fra at alt er muligt og intet er umuligt, og at det altid kun er os selv der står i vejen, hvad end vores udfordringerne måtte være. Kort fortalt tager jeg udgangspunkt i din oplevelse af dine udfordringer og via energierne ser jeg hvor vi skal begynde vores arbejde, både det du skal gøre og det jeg skal gøre.

Inden for kort tid vil du begynde at opleve forandringer, og det du før så som umuligt vil du pludselig se og opleve som muligt, og efter lidt længere tid vil du opleve en ny udgave af dig selv, hvor drivkraften vil være dine drømme og visioner. Det er selvfølgelig ikke sikkert at du er klar til at ændre dit liv lige nu, og at du har brug for at opleve lidt flere udfordringer og bekymringer inden du er klar, og således blot forsætte med at skabe det liv du igennem mange år igen og igen har skabt for dig selv.

LØSNINGEN du får:
Først identificerer jeg udfordringen hos dig, derefter finder jeg “modgiften”, som er midlet til løsning af problemet og/eller udfordringen. Processen tager form og udfolder sig når jeg blander indsigt, kærlighed, clairvoyance, bøn, tilgivelse samt healing ind i forløbet med dig. Dette gør at dine negative selvkørende tanker begynder at aftage, således at der bliver plads til de positive. Dette kan ske, da jeg “ser” hvor du har blokeringer samt hvor du ubevidst fastholder det der fører det negative og uhensigtsmæssige med sig, jeg ser via energierne hvad der er “udfordringerne”, hvor “udfordringerne” hænger fast samt hvordan de elimineres og/eller heales.

At transformere disharmoni til harmoni, det er hvad du kan, om det er fysisk eller psykisk, om du har gravet et hul så dybt at du ikke synes at kunne komme op af det, så viser -og hjælper jeg dig, således at du kommer fri. Hvis du vil ‘eje’ dit liv skal du forstå din bevidstheds styrke og have respekt for den. Din bevidsthed kan transformere allerede synlige og usynlige lidelser til deres rette tilstand, som er harmoni.

I forløbet arbejder vi også med livsformål, healing af disharmoni du ubevidst har taget til dig, healing i her og nu situationer, healing af omgivelsernes påvirkning, healing på celleniveau, hvordan du får tillid, hvornår du aktivt skal handle på inspiration, og hvornår du ikke skal handle på inspiration, samt hvordan du manifesterer dine ønsker og visioner.

Når disharmonierne i din underbevidstheden elimineres og heales, er det så vidunderligt, for det hjælper også menneskerne omkring dig.

Når du har givet slip på dine indespærrede energier som fastholder, er du fri, du er ikke længere bange for at blive såret for hvad andre siger til eller om dig eller hvad du siger til eller om andre, og du vil være imponeret over hvor enkelt livet er.

Pris kr. 8.550,- 
Betales over 6 måneder á kr. 1.425,-

Praktisk information
I vores første samtale planlægger jeg forløbet ud fra dine ønsker og behov, samt fra de blokeringer og energier jeg ser via mine clairvoyantiske evner. Denne første samtale vil varer cirka 1½ time, de efterfølgende samtaler holdes hver anden ugen og er på 1 time. Du vil efter hver samtale have opgaver du skal arbejde med for at nå næste niveau i din proces. Med mindre andet aftales forgår alle samtaler via Skype, FaceTime eller Hangout. Vores mødedatoer planlægges fra gang til gang. Samtalerne kan lægges inden for tidsrummet 10:00 til 20:00.

– – –

♥ Jeg vil gerne i kontakt, omkring dette forløb.

6 + 2 =

Nulstil glemte passwords
Indtast din e-mailadresse, hvis du ønsker en ny adgangskode sendt